ძიების რეზულტატი:
ყველა შედეგი

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის არასაგარანტიო შეკეთება

სარემონტო ტექნიკის მიღების წესები

შეკეთების პირობების (საგარანტიო, არასაგარანტიო) მიუხედავად, პროდუქცია მიიღება მხოლოდ სუფთა მდგომარეობაში. თუ მომხმარებელს არ შეუძლია დამოუკიდებლად გაქმინდოს პროდუქტი (მოწყობილობის დაშლის გარეშე) სერვის ცენტრისთვის გადაცემამდე, მაშინ მხარეთა შეთანხმებით სერვის ცენტრი მზადაა დამატებითი ანაზღაურების საფუძველზე თავად გაწმინდოს იგი, გაწმენდაზე უარის თქმის შემთხვევაში პროდუქტი არ მიიღება.
საგარანტიო შეკეთება არ ვრცელდება მექანიკური და თერმული დაზიანების, პროდუქტში სითხის შეღწევისას, არაავტორიზებულ ვწომისას (გახსნილი კორპუსი, ქარხნის ლუქების დაზიანება და ა აშ) ან თუ პროდუქტის ყუთზე სერიული ნომერი აკლია ან ნაწილობრივ დაზიანებულია. თუ მიღების მომენტში შეუძლებელია საგარანტიო სტატუსის დადგენა გარე ნიშნების საფუძველზე, სერვის ცენტრი იტოვებს უფლებას ინჟინრის მიერ დეტალური შემოწმების შემდეგ უარი თქვას ხარვეზების უფასო აღმოფხვრაზე.

ტექნიკის შესაკეთებლად მიტანის შემდეგ, მომხმარებელი ეთანხმება მის კომპლექტაციას, ხარვეზების, დაზიანების აღწერილობას და ასევე იმ ფაქტს, რომ ყველა შიდა დაზიანება მოხდა ტექნიკის შეკეთებაზე მიღებამდე.

არასაგარანტიო რემონტი ხორციელდება დამკვეთთან სამუშაოს ღირებულებაზე წინასწარი შეთანხმებით, რემონტის განხორციელებაზე უარის თქმის შემთხვევაში მესაკუთრე ვალდებულია გადაიხადოს დიაგნოსტიკური მომსახურების საფასური.

არასაგარანტიო შეკეთების წესები

საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება ინსტრუქციებში აღწერილი ტექნოლოგიური მოთხოვნების დაუცველობისას, მათ შორის:

* დადგენილი ელექტრო ქსელის პარამეტრების არასტაბილურობისას,

* დადგენილი გაზის წნევის დონის არასტაბილურობისას,

* დადგენილი წყალმომარაგების ქსელის არასტაბილურობისას;

* თუ ტექნიკა გამოიყენება საყოფაცხოვრებო მოხმარებისგან განსხვავებული მიზნებისთვის,

* თუ არსებობს მესამე მხარის მიერ არასანქცირებული გახსნის ან არაკვალიფიციური რემონტის კვალი;

* თუ პროდუქტი ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში იყო კუპერსბერგის ავტორიზებული სერვის ცენტრში ვიზიტის დროს.

ტექნიკური მხარდაჭერა
დამირეკე
სერვის ცენტრები
კალათა
თქვენ კალათში პროდუქტები არ არის.
კატალოგი
ტექნიკური მხარდაჭერა

საინფორმაციო ცენტრი

+995 32 203 33 13

დამირეკე
მოითხოვე ზარი
კატალოგი